Údržba a čistenie

ÚDRŽBA A ČISTENIE ČISTIACICH ROHOŽÍ

 

Rohož nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu, je však potrebné dodržiavať
nasledovné zásady:

- Rohož musí byť uložená na hladkej a pevnej ploche
- Rohož je určená k čisteniu obuvi, preto nie je vhodné prepravovať cez rohož ťažké náklady
- Nečistoty z rohože a z priestoru pod ňou treba pravidelne odstraňovať

Čistenie prevádzame tak, že rohož nadvihneme alebo zrolujeme a priestor pod rohožou zametieme, vysajeme alebo umyjeme. Rohož vystriekame prúdom vody.Pri menšom znečistení stačí rohož kvalitne povysávať. Dočisťovacie, nylonové ČZ je potrebné v pravidelných časových intervaloch, alebo podľa stupňa znečistenia oprať v práčke, aby sa rohož nezahltila nečistotou. Čistiace zóny nedoporučujeme ručne kartáčovať!

Pri dodržaní týchto všeobecných zásad bude rohoža ako nová dlhé roky.